Tuesday, May 10, 2011

Góc nhỏ trong tôi

  1. Câu chuyện này liệu có ai tin rằng nó lại là một góc nhỏ trong tâm hồn và nó là những gì tôi đang trải qua và chấp nhận nó :